Copy of IMG_0314.JPG

DANSKURSER

HÖSTEN 2021

Här hittar du inom kort tider, veckodagar och kursstarts-datum för alla våra danskurser!

Dans 5 - 6 år
Pedagog: Karen Aliaga

Tid: Onsdagar kl. 16.15 - 17.00
 

Under danslektionen tränar barnet sina egna rörelser förmågor samt lär sig
nya rörelser både från andra barn och läraren. Genom lek och fantasi utforskar
vi våra rörelsemöjligheter, hur vi rör oss i rummet. För detta använder vi
kreativitet i varje möte. Kom och dansa med oss.

Dans 7 - 9 år    

Pedagog: Sofia Gabrielsson
Tid: Måndagar kl.15.15 - 16.15
Kursstart: 9 september

Här fokuserar vi på dansglädje, det egna skapandet och rörelselekar. Vi
tränar även grunder i hiphop och jobbar med kroppsuppfattning,
grupparbete och förståelse för tid, kraft, rum.  Dansklassen anpassas
till gruppen.

Dans 9 - 11 år   
Pedagog: Sofia Gabrielsson
Tid: Måndagar kl.16.30 - 17.30
Kursstart: 6 september

På denna kurs jobbar vi lite mer med koreografi och dansträning med
inspiration från främst hiphop, men fortfarande med mycket plats för
eget skapande och improvisation.

Dans 11-13 år   
Pedagog: Karen Aliaga A.
Tid: Onsdagar 17.00- 18.00
Kursstart: 9 september

Vi jobbar med dansträning, egna rörelser och kreativitet, kombinerad
med en koreografisk vision av det som sker under lektionen. Vi kommer att
jobba med dans komposition enskild och i grupp.

Dans 12 - 15 år   
Pedagog: Sofia Gabrielsson
Tid: Måndagar kl.16.30 - 17.45
Kursstart: 6 september

Vi jobbar med koreografi och danstekniker inspirerat av hiphop och jazz.
Vi tränar oss i eget skapande genom improvisationsövningar och
grupparbeten.

AVANCERADE GRUPPER

GDT:s Unga Dansensemble (OBS fullbokad)
Pedagog: Sofia Gabrielsson
Tid: Tisdagar kl.18.00 - 20.00 och torsdagar kl. 18.00 - 20.00
Kursstart: 7 september

Denna grupp har hög nivå och fokuserat engagemang. Vi tränar starka
individuella dansare som skapar eget material tillsammans genom
improvisationsövningar och grupparbeten.
Den här gruppen jobbar föreställningsinriktat och kräver aktivt
deltagande.