TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet

  • Foajé, Stora scenen och Dansstudion (Röda salen) anpassade för rullstolsburna. 

  • Platser för rullstolar i salong – meddela vid bokning/biljettköp

  • Tillgänglighetsanpassad toalett finns i foajén

  • Ringklocka vid entrédörr

 

 

 

Entré

Hårt och jämnt underlag. Dörröppningens fria bredd ca 1,5 m

 

Foajé

Hårt och jämnt underlag. 1 matta, flyttas vid behov.

 

Passage till Stora scenen​

Hårt och jämnt underlag.

 

Scen

Gottsunda Dans & Teaters stora scen har 20 platser på golvnivå och 91 platser i gradäng (kan variera beroende på föreställning). Det är god sikt från samtliga platser. Utgång för publik är till höger om publikgradängen.

Det finns möjlighet att få bilder av foajé och scen/publikplats skickade i förväg, eller möjlighet att besöka lokalen i förväg vid vissa tider, kontakta bokningsansvarig 0722-46 46 61.