top of page

TilLgÄNGLIGHET

Tillgänglighet

  • Foajé, Stora scenen och Dansstudion (Röda salen) anpassade för rullstolsburna. 

  • Platser för rullstolar i salong – meddela vid bokning/biljettköp.

  • Tillgänglighetsanpassad toalett finns i foajén.

  • Ringklocka vid entrédörr.

 

 

 

Entré

Hårt och jämnt underlag. Dörröppningens fria bredd ca 1,5 m.

 

Foajé

Hårt och jämnt underlag. 1 matta, flyttas vid behov.

 

Passage till Stora scenen​

Hårt och jämnt underlag.

 

Scen

Gottsunda Dans & Teaters stora scen har 20 platser på golvnivå och 88 platser i gradäng (kan variera beroende på föreställning). Det är god sikt från samtliga platser. Utgång för publik är till höger om publik-gradängen.

Det finns möjlighet att få bilder av foajé och scen/publikplats skickade i förväg, eller möjlighet att besöka lokalen i förväg vid vissa tider, kontakta bokningsansvarig 0722-46 46 61.

bottom of page