top of page

StOrA SCEN

STORA SCEN
Gottsunda Dans & Teater verkar aktivt för att vara en spelplats för så många aktörer och sceniska uttryck som möjligt och för att vara en levande, kreativ plats där barn, ungdomar, vuxna, professionella och nybörjare möts inom samma väggar och tak.

Pris: 

  • 4000kr/dygn för aktörer från det fria kulturlivet

  • 8000kr/dygn för aktörer från övrig privat eller offentlig sektor*

 

I detta ingår: 

  • Tillgång till tekniker i 8 timmar/dygn

  • 1 publikvärd vid skolföreställningar och 2 publikvärdar vid offentliga föreställningar.

  • Möjlighet till biljettförsäljning via GDTs biljettsystem. (kulturbiljetter.se)

  • GDT sprider viss information i sina kanaler, men huvudansvaret för publikarbetet ligger hos hyrande. 

Teknisk information

Vi på Gottsunda Dans & Teater verkar för att scenkonst ska vara tillgängligt för alla, både gällande utövande och upplevande, oavsett ekonomiska förutsättningar. Därför är vi alltid öppna för förhandlingar gällande priser och vad vi kan hjälpa till med för aktörer från Uppsalas fria kulturliv. 

 

Om en ensemble har finansiering för sin föreställning och t.ex. vill erbjuda den till skolor kostnadsfritt eller till ett rabatterat pris för offentligheten och föreställningen ligger i linje med Gottsunda Teaters förenings policys och arbetssätt, kan ett samarbete ingås som innebär minskad kostnad för hyra till scenen. I de fall gäller den överenskommelse som görs mellan gästande ensemble och GDT. 

 

För bokningsförfrågningar eller mer information, skriv till lokalbokning@gottsundateater.com

 

Vi har tyvärr inte själva möjlighet att köpa in gästspelsproduktioner.

Anchor 1

KONTAKT

Besöksadress

Valthornsvägen 11

756 50 Uppsala

Postadress

Valthornsvägen 7

756 50 Uppsala

För allmän information

info@gottsundateater.com

Tel: 018-400 410

För  bokning

boka@gottsundateater.com

Tel: 0722-464661

Tel: 018-400 410

bottom of page