top of page

TEATErKUrSEr

BASGRUPPER

I våra basgrupper arbetar vi med dramaövningar, karaktärsarbete, improvisationsteater och föreställningsarbete utifrån dramapedagogiska grunder.  Terminen avslutas med en föreställning för familj och vänner. Ingen förkunskap krävs.

Teater 7-9 år

Pedagog: Isabella Dahlberg

Tid: Torsdagar 15.30-16.30

Kursstart: 8 februari

Teater 10-12 år

Pedagog: Isabella Dahlberg

Tid: Onsdagar kl. 16.45-18.15

Kursstart 7 februari

Teater 12-14  år Grupp 2.

Pedagog: Oscar Byström

Tid: Onsdagar kl. 16.30 - 18.00

Kursstart: 6 september

AVANCERADE GRUPPER

I våra avancerade grupper får du vidareutveckla dina kunskaper inom teater. Vi kommer att arbeta produktionsinriktat med antingen ett färdigskrivet eller egenskrivet manus. När premiären närmar sig kan repetitioner på helger och lov förekomma. 

Teater 12-14  år Grupp 1.

Pedagog: Isabella Dahlberg

Tid: Tisdagar kl. 16.30 - 18.00

Kursstart: 6 februari

Isabellas Ungdomsensemble

Pedagog: Isabella Dahlberg

Tid: Tisdagar 18.15-20.30

Kursstart 9 januari

Karens Ungdomsensemble

Pedagog: Karen Monie

Tid: Tisdagar 18:15 - 20.30

Kursstart: 9 Januari

Young Act 

Pedagog: Kerstin Helsing

Tid: Onsdagar 18.30 - 21.00

Kursstart: 6 september

En fördjupningskurs där vi jobbar mot en föreställning och där du som deltagare är med och utformar innehållet. Det kan bli fler träningar än en gång i veckan, vissa helger och lovrep förekommer.  

Förkunskap krävs.
För unga, 16-25 år.

bottom of page