top of page

FÖr SKOLOr

SKAPANDE SKOLA OCH PEDAGOGISKT ArBETE KrING FÖrESTÄLLNINGAr

SKAPANDE SKOLA

På Gottsunda Dans & Teater har vi fyra pedagoger anställda: en danspedagog och tre dramapedagoger. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med skolklasser i alla åldrar och även med barn och unga med olika funktionsnedsättningar.

Vi besöker er gärna för att diskutera möjliga skapande skola-projekt utifrån era specifika önskemål och behov.

LÄRARHANDLEDNING VID SKOLFÖRESTÄLLNING

Vid föreställningar för skolklasser erbjuder vi handledningsmaterial med information om hur ett besök på en teater kan gå till, information om föreställningen samt övningar och diskussionsämnen att arbeta med inför och/eller efter ert besök på teatern.

Klicka på symbolen nedan för att ladda ner vårt material med information inför ett skolbesök på en teater- eller dansföreställning. Denna version av materialet är en allmän version som gäller för samtliga produktioner. Vid ert besök hos oss skickar vi även ut ett material med mer specifik information och övningar, samtalsunderlag och boktips som gäller för just den föreställningen.

Tryck för att ladda ner vårt allmänna handledningsmaterial.

bottom of page