STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA 2021-2022

Styrelseordförande
Birgitta Englin

 

Styrelseledamöter 
Anna-Lena Åberg 
Lars-Håkan Andersson 
Maria Fregidou-Malama

Pantea Saramolki

Emma Dahl 

Katja Sliwinski


Styrelsesuppleanter 

Siv Eriksson

Hans Wärnsberg

Ella Williams

Revisorer

Anders Enbrand (Föreningsrevisor)

Linda Sandler (Auktoriserad revisor)

Valberedning

Svante Monie

Mateja Kovacevic

För att kontakta styrelsen, skriv till:

info@gottsundateater.com