top of page

STYrELSE OCH FÖrTrOENDEVALDA 2024-2025

Ordförande

(firmatecknare)

Henrik Bränden

 

Vice ordförande

(firmatecknare)

Anna Lena Åberg

Styrelseledamöter 
Lalla Andersson

Leon Hama Salih

Maria Trost

Sevag Melkin

Sofia Nohrstedt

 

Styrelsesuppleanter

Karin Bodin

Bim de Verdier

Samia Mohamed

 

Revisorer

Per Svalander (Föreningsrevisor)

Linda Sandler (Auktoriserad revisor)

 

Valberedning

Petter Roman

Maria Fregidou Malama

 

För att kontakta styrelsen, skriv till:

info@gottsundateater.com

bottom of page