Namnlös design.jpg

Community Dance

Community Dance

  • ett inkluderande kollektivt dansprojekt där dansproffs och icke-proffs i olika åldrar arbetar tillsammans.
     

  • en träningsform där vi aktiverar och förstärker den kreativa energin i gruppen.
     

  • en upplevelse riktad till alla människor som är nyfikna och intresserade av att utforska kroppens rörelse, improvisation och det offentliga rummet.

Vi träffas tisdagar och onsdagar. Du är välkommen att vara med båda dagarna, eller bara en av dem.

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

KOSTNADSFRITT (FREE OF CHARGE)

Dansledare: Karen Aliaga

Kursstart: Tisdag18 okt 2022 kl. 16:30-17:30 

Kursstart: Onsdag 19 okt 2022 kl.11:30-12:30

Anmälan skickas till:  karen.aliaga@gottsundateater.com