top of page
Clothes on Outdoor Rack

Hållbarhet, framtiden för orten -

En konferens om klimat, kultur och kläder

ficre_edited.jpg

Förort - en motor för ett mer hållbart samhälle.

Ficre Zehaie - Doktor i nationalekonomi och klimat- och miljöexpert på trafikverket.
 

Jag kommer utifrån min bakgrund, min expertis i klimat- miljö ochhållbarhetsfrågor och lång erfarenheter av att vara fotbollstränare förbland annat barn från Gottsunda reflektera över orten (förorten) som endrivkraft mot en mer hållbar samhälle. Tänk er en Gottsunda full slowfashion, hållbar matkultur och andra miljö- och klimatsmartaaktiviteter. Hur kan vi göra det möjligt?

Kali Andersson 1 Klimatpsy FotografJoaki

Hur pratar vi med barn och unga om klimat och miljö?

Kali Anderrson - Legitimerad psykolog med inriktning på klimat och hållbarhet

Kali tillsammans med Klimataktivisten ´seyfunmi Adebote och under moderation av gymnasieläraren Pedro Ribeiro samtalar om hur vi egentligen pratar om klimatet med barn och unga. Tre perspektiv möts och frågor från konferensdeltagare och förskrivna frågor från Gymnasieungdomar svaras på.

F19F0340-F54D-4B92-AA19-8505A09D6E35_edi

What they didn't tell about fast fashion

Seyfunmi Adebote - Klimataktivist, författare och podcastare

Vilka konsekvenser har fast fashion för omvärlden och vilka är det som drabbas hårdast. Det är några av de frågor som ´Seyfunmi Adebote svarar på under sin föreläsning. Med perspektiv från sin uppväxt i Nigeria? har han med egna ögon sett priset vi betalar för vår konsumption.

bottom of page