REVERBERATION

VINTERN 2021/2022

PHOTO-2020-11-23-22-09-33 10.jpg

 

Reverberation är en dansföreställning som undersöker olika känslor, uttryck och tabun i förhållande till någons frånvaro i ens liv. Vi formas av våra vänner, familj och andra relationer, men hur påverkas och formas vi utifrån en persons frånvaro?

 

Föreställningens grundpelare är förarbetet och dansensemblens olika dansbakgrunder. Koreografen Lena Rydström kommer att arbeta fram koreografiska ramar från hennes egen dansbakgrund.

Inom dessa ramar kommer dansarna arbeta in sina bakgrunder och researcharbetets röster in i föreställningen.

 

Tillsammans kommer de undersöka föreställningens frågor, researcharbetet med streetdance, kontaktimpro och modern dans. Reverberation knyter samman känslor och upplevelser i samma takt som den växer sig starkare genom det kollektiva läkandet.

Reverberation skapas under våren 2021, i samarbete med Gottsunda Dans & Teater.

 

Föreställningen har planerad premiär vinter 2021/2022.

PHOTO-2020-11-23-22-09-31 8.jpg

Konstnärlig ledare  Mateja Kovacevic

Koreograf  Lena Rydström

Dansare  Mateja Kovacevic, Sofia Gabrielsson,

Catarina Zarazua Mujo, Elin Örneholm & Marvil Iglesias

Fotograf  Lena Rydström

Dansare på foton  Mateja Kovacevic, Sofia Gabrielsson,

Catarina Zarazua Mujo, Elin Örneholm