VÄLKOMMEN TILL FÖRORTEN
KONFERENS I GOTTSUNDA KULTURHUS
30 AUGUSTI

Kultur i förort. En konferens för samtal om kultur, förort och den ojämlika brottsligheten. Tillsammans ska vi göra en tankeövning i vad Paolo Freire och Augusto Boal sagt om de kommit på besök till Gottsunda idag, hur kan deras förtrycktas pedagogik och teater appliceras på samhället.

Medverkar gör bland annat Nicolas Lunabba, Irene Molina och Felipe Estrada.

30 augusti 2022, Gottsunda Kulturhus

TIDER
kl. 10.00 - 16.30

Se detaljerat program nedan.

ANMÄLAN

Anmälan öppnar inom kort...

PROGRAM

 

10.00 kaffe, macka och mingel

 

10.30 Inledning, Välkommen till förorten

 

11.00 Paolo Freire och Augusto Boal i förorten

Vad hade Paolo Freire och Augusto Boal sagt om debatten om förorten, vad hade de sagt och gjort kring situationen i förorten och i dessa omkringliggande samhälle.

Samtal: Patricia Lorenzoni författare, forskare på Cemfor och America Vera-Zavala, verksamhetsledare på Gottsunda Dans & Teater .

 

12.00 Den ojämlika brottsligheten

Felipe Estrada är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Föreläsningen presenterar aktuell svensk och internationell forskning om brottsutvecklingen samt vilka åtgärder som är lovande och vilka som kan vara skadliga för att påverka vägarna in och ut ur brottslighet.  

 

13.00 Lunch

 

14.00 En ort för alla i en stad för alla

Medverkande: Irene Molina, professor i urbana studier, Viviane Obaid, företagare. Fler medverkande tillkommer.

15.00 Blir du ledsen om jag dör

Nicolas Lunabbas Sommar i P1 2021 hyllades för sitt mänskliggörande av unga som hamnar i våldsspiraler. Programmet byggde på ett utdrag ur det som nu blir hans debutbok. Lunabba är mångfaldigt prisad för sitt arbete med barn och unga. Han är verksamhetsansvarig på organisationen Helamalmö och en stark röst i samhällsdebatten. Samtalet leds av America Vera-Zavala

 

16.00 Avslutning